Tarieven/vergoedingen

 

Intakegesprek € 40,00 (1 uur)

Individuele gesprekstherapie € 65,00 (1 uur)

Relatietherapie € 72,50 (1 uur)

EMDR € 65,00 (1 uur)

EMDR € 90,00 (1,5 uur of langer)

 

Praktijk Perspectief is geregistreerd bij de Vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW) binnen de beroepsvereniging NFG. Ook is de praktijk aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Op grond hiervan  vergoeden een groot aantal zorgverzekeraars (een deel van) de kosten.

De vergoeding kan verschillen per verzekeraar en de gekozen aanvullende verzekering. Of de hulpverlening vergoed wordt kunt u navragen bij uw verzekeraar of nakijken op de site van de zorgwijzer

(www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychosociale-therapie)

 

Andere vergoedingsmogelijkheden zijn:

- diaconie van uw kerkelijke gemeente

- sociale dienst van uw burgerlijke gemeente

- persoons gebonden budget (www.pgb.nl)

- aftrek specifieke ziektekosten inkomstenbelasting (bij verwijzing door de

  arts onder noemer psychisch lijden)

- werkgever (vaak bereid te investeren in voorkomen  van ziekte en verkorten van ziekteverzuim)

- arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

 

Laat het tarief of het niet in aanmerking komen voor een vergoeding geen belemmering zijn contact op te nemen. Samen met u probeer ik dan alsnog een oplossing te vinden.

 

De beroepsvereniging NFG bewaakt de kwaliteit van de aangeboden zorg  waardoor  professionaliteit en betrouwbaarheid van de therapeut is gewaarborgd. De NFG maakt gebruik van onafhankelijk tuchtrecht.

Elke zorgprofessional, en dus elk NFG-registerlid, is per 1-1-2017 door de overheid verplicht om de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) te hebben geregeld. Iedereen die in de gezondheidszorg werkzaam is moet ingeschreven zijn bij een erkende geschillencommissie. Praktijk Perspectief voldoet aan alle gestelde eisen.

 

RBCZ bewaakt de kwaliteit van geregistreerden. Er wordt gebruik gemaakt van  het klacht- en tuchtrecht, dat is vastgelegd in het Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (TCZ). Stichting RBCZ bewaakt eveneens de kwaliteit van therapeuten door kwalificatie van de aangesloten beroepsverenigingen.

 

 

Perspectief IJsselmuiden

Alette Tanghe

Ringmus 6

8271 HE IJsselmuiden

 

T    038 332  57 65

M   06 16 58 09 66

E    perspectief-ijsselmuiden@solcon.nl

KvK  55683401

NFG  5701177593

 

AGB-code zorgverlener 90-048059

AGB-code praktijk 90-56634

RBCZ 810503R